Caffè Americano

Caffè Americano

Mensen verwarren vaak de lungo met de americano. Weliswaar zijn beide espresso-varianten met extra toegevoegd water, maar bij de lungo wordt dit tijdens het bereidingsproces al toegevoegd. Voor de americano wordt de standaard espresso echter aangevuld met heet water. Dit extra water wordt niet door de koffie geleid, waardoor het minder sterk is dan de lungo en daardoor nog meer op filterkoffie lijkt.

Deze variant zou tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan zijn in Europa. De Amerikaanse soldaten vonden de typisch Italiaanse espresso veel te sterk, waardoor er extra warm water bij gegoten werd. Vandaar de verwijzing ‘Americano’.